Clinic 1:

  • 79 Dien Bien Phu St., Dist.1, HCMC
  •  Open: 

 

Mon - Fri 8h00 - 20h00
Sat 8h00 - 17h00
Sun 8h00 - 12h00

Xem bản đồ


Clinic 2:

  • 135A Nguyen Van Troi St., Phu Nhuan Dist., HCMC
  • Open:
Mon - Fri 8h00 - 20h00
Sat 8h00 - 17h00
Sun 8h00 - 12h00


Clinic 3:
Xem bản đồ


  •   Broadway D, 152 Nguyen Luong Bang St., Dist.7, HCMC
  • Open:

 

Mon - Fri 8h00 - 20h00
Sat 8h00 - 17h00
Sun 8h00 - 12h00

Xem bản đồ


Clinic 4:

  • 20-20Bis-22 Dinh Tien Hoantg St., Dist.1, HCMC
  • Open:

 

Mon - Fri 8h00 - 20h00
Sat 8h00 - 17h00
Sun 8h00 - 12h00 (  12h00-17h00 only open Pediatrics & Internal Department )

Xem bản đồ


Nếu bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách điền vào các thông tin bên dưới