Bệnh án điện tử

Bệnh án điện tử
Nhằm đáp ứng và hoàn thiện hơn nữa dịch vụ, cung cấp thêm tiện ích cho khách hàng, chúng tôi đưa vào sử dụng hệ thống bệnh án điện tử tiên tiến nhất của Mỹ...

Khám Sức Khỏe Cho Doanh Nghiệp

Khám Sức Khỏe Cho Doanh Nghiệp

Đồng hành cùng chiến lược nhân sự - Hiểu những cái doanh nghiệp cần và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu cho Doanh nghiệp là tiêu chí trong thăm khám sức khoẻ tổng quát định kỳ đối với khối cơ quan, doanh nghiệp.

Thanh toán bảo hiểm

Thanh toán bảo hiểm
Nhằm tạo thuận lợi đối với những khách hàng có bảo hiểm, Victoria Healthcare đã phát triển hệ thống Direct Billing (Bảo lãnh bảo hiểm trực tiếp)(*)...