Danh sách bác sĩ

Trang chủ»Thông tin bác sĩ»Danh sách bác sĩ
Họ tên: Võ Thị Hồng Nhị
Chức vụ:
Chuyên ngành: Khoa Nhi
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Bằng cấp chuyên môn:


Tốt nghiệp bác sĩ Đa khoa Trường Đại học Y Dược Huế 2011

Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú nhi khoa Trường Đại học Y dược Huế 2014


Kinh nghiệm y khoa:


Bệnh viện TW Huế và Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế ( 2011-2014)

Bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng (2014-2016)

Phòng khám Victoria Healthcare từ 6/2017 đến nay.