Danh sách bác sĩ

Trang chủ»Thông tin bác sĩ»Danh sách bác sĩ
Họ tên: Trần Ý Thảo
Chức vụ:
Chuyên ngành: Nha Khoa
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Bằng cấp chuyên môn:
Bác sĩ chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt, trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh, 2004 - 2010
Kinh nghiệm y khoa:
Bác sĩ chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt, bệnh viện Hoàn Mỹ
Bác sĩ chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt, hệ thống phòng khám Quốc tế Victoria Healthcare