Danh sách bác sĩ

Trang chủ»Thông tin bác sĩ»Danh sách bác sĩ
Họ tên: Trần Thống Nhất
Chức vụ:
Chuyên ngành: Khoa Nhi
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Bằng cấp chuyên môn:

•Tốt nghiệp Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 1999
•Bác sĩ chuyên khoa I Nhi, Đại Học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh, 2005
•Bác sĩ chuyên khoa II Nhi, Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2011
•Chứng chỉ Kỹ năng hồi sức sơ sinh
•Chứng chỉ Hướng dẫn viên kỹ năng hồi sức sơ sinh.


Kinh nghiệm y khoa:

Hơn 15 năm công tác chuyên ngành Nhi tại Bệnh viện Quận 2
Bệnh viện Nhi Đồng 1 & 2
Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
Phòng khám Ngọc Tâm
Phòng khám Nhi đồng Thành phố
Tham gia hướng dẫn các lớp hồi sức sơ sinh cho các bệnh viện tại Đại Học Y Cần Thơ
Phòng Khám Victoria Healthcare từ 2006