Danh sách bác sĩ

Trang chủ»Thông tin bác sĩ»Danh sách bác sĩ
Họ tên: Trần Thị Hồng An
Chức vụ:
Chuyên ngành: Khoa Nội tổng quát
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Bằng cấp chuyên môn:
•Tốt nghiệp loại giỏi Ðại Học Y Cần Thơ, 1992
•Thạc sĩ Y khoa, Ðại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh, 2000
•Hoàn tất khóa học siêu âm do Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng CBYT Tp. Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm chẩn đoán Y  khoa Medic tổ chức đào tạo, 1993
•Hoàn tất khóa học siêu âm tim do Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng CBYT Tp. Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Tim Tp. Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo, 2001
•Tham gia khóa học tại Sanford Medical Center bang South Dakota Hoa Kỳ với các chuyên khoa: Nội Khoa, Hô hấp, Khớp, Cấp cứu, 2008
Kinh nghiệm y khoa:
•Bệnh viện Ða khoa Hậu Nghĩa, Long An,  1992 - 1998
•Bệnh viện Quốc tế Thận và Lọc Thận, 2002 - 2005
•Phòng khám Quốc tế Victoria Healthcare