Danh sách bác sĩ

Trang chủ»Thông tin bác sĩ»Danh sách bác sĩ
Họ tên: Trần Lê Vũ
Chức vụ:
Chuyên ngành: Khoa Tim mạch
Ngoại ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh
Bằng cấp chuyên môn:

Tốt nghiệp Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2004


Kinh nghiệm y khoa:
Bệnh viện Quốc tế Vũ Anh , 2010-2012
Phòng khám International SOS, 2009-2010
Bệnh viện Thống Nhất, 2007-2009
Bệnh viện Chợ Rẫy, 2007-2007