Danh sách bác sĩ

Trang chủ»Thông tin bác sĩ»Danh sách bác sĩ
Họ tên: Phan Hữu Tú
Chức vụ:
Chuyên ngành: Khoa Nội Tiết
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Bằng cấp chuyên môn:
  • Tốt nghiệp Đại học Y Khoa Huế, 1997
  • Tốt nghiệp Chuyên khoa Nội Tiết, Trường Đại học Y dược Tp.HCM, 2013

Kinh nghiệm y khoa:
  • Bác sĩ Nội tổng quát và Siêu âm, Trung tâm Y Khoa Diên Khánh - Khánh Hòa, 1998 - 2004
  • Bác sĩ Siêu âm, Bệnh viện Columbia Asia, 2005 - 2007
  • Bác sĩ chuyên khoa 1 khoa Nội tiết, Phòng khám Quốc tế Victoria Healthcare.