Danh sách bác sĩ

Trang chủ»Thông tin bác sĩ»Danh sách bác sĩ
Họ tên: Phạm Thị Xuân Linh
Chức vụ:
Chuyên ngành: Khoa Nhi
Ngoại ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh
Bằng cấp chuyên môn:
  • Tốt nghiệp Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh,  2002
  • Thạc sĩ Y Khoa, Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2009
  • Các khóa học ngắn hạn về các kỹ năng hồi sức sơ sinh, hỗ trợ nâng cao đời sống trẻ em, đào tạo tiêm chủng.


Kinh nghiệm y khoa:
  • Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định, 2003
  • Phòng khám Quốc tế Victoria Healthcare