Danh sách bác sĩ

Trang chủ»Thông tin bác sĩ»Danh sách bác sĩ
Họ tên: Nguyễn Vĩnh Tường
Chức vụ: Giám đốc Y Khoa Victoria Healthcare
Chuyên ngành: Khoa Tiêu hoá - Gan mật
Ngoại ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh
Bằng cấp chuyên môn:
•Tốt nghiệp hạng ưu Đại học Y Khoa Tp. Hồ Chí Minh
•Bằng chuyên khoa 1 nội Đại Học Y Khoa Tp. Hồ Chí Minh
•Tu nghiệp tại Bệnh Viện Đại học Y Khoa Singapore (NUH) chuyên khoa tiêu hóa, gan mật
•Tu nghiệp tại Mayo Clinic Hoa Kỳ (Arizona) về tiêu hóa, gan mật, nội soi tiêu hóa bằng thuốc viên
Kinh nghiệm y khoa:
•Chuyên khoa 1 Bệnh Viện Chợ Rẫy (1995-1998)
•Bệnh viện Columbia Asia, Tp. HCM, Trợ lý Giám đốc (1998-2000)
•Phòng khám Quốc tế Columbia Asia Saigon, Giám đốc (2000-2005)
•Bệnh Viện Đại Học Singapore (NUH): bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa gan mật, thành viên nhóm ghép gan NUH (2001-2003)
•Bệnh viện Mayo Clinic Hoa Kỳ, Scottsdale, Arizona, chuyên khoa tiêu hóa, nội soi gan mật, nội soi bằng viên thuồc (2003)
•Bệnh viện Columbia Asia, Tp. HCM, Trưởng khoa nội soi, tiêu hóa gan mật (2004-2005)
•Phòng khám Quốc tế Victoria Healthcare, Giám đốc Y Khoa  từ năm 2006 đến nay.