Danh sách bác sĩ

Trang chủ»Thông tin bác sĩ»Danh sách bác sĩ
Họ tên: Nguyễn Trí Quang
Chức vụ:
Chuyên ngành: Khoa Niệu và Nam Khoa
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Bằng cấp chuyên môn:
Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú, Bác sĩ Chuyên Khoa 1, Đại học Y Dược TP.HCM.
Kinh nghiệm y khoa:
Phòng khám Quốc tế Victoria Healthcare Mỹ My, 2012
Bệnh viên Bình Dân
Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM
Bệnh viện Chợ Rẫy
Học viện Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Ngoại Tiết Niệu - Đại học Y Dược TP. HCM