Danh sách bác sĩ

Trang chủ»Thông tin bác sĩ»Danh sách bác sĩ
Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Toàn
Chức vụ:
Chuyên ngành: Khoa Da Liễu
Ngoại ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh
Bằng cấp chuyên môn:
Tốt nghiệp Đại học Y dược TP.HCM, 1978.
Chứng chỉ bác sĩ chuyên khoa Da liễu, trường Đại học Y dược TP.HCM, 1994.


Kinh nghiệm y khoa:
Bác sĩ Nội tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
Bác sĩ Nội tổng quát, Bệnh viện Quận Thủ Đức
Bác sĩ Da liễu, Bệnh viện Hoàn Mỹ
Bác sĩ Da liễu, phòng khám Phước Sơn
Bác sĩ Da liễu, phòng khám Quốc tế Victoria Healthcare Mỹ Mỹ