Danh sách bác sĩ

Trang chủ»Thông tin bác sĩ»Danh sách bác sĩ
Họ tên: Nguyễn Thị Phước Vân
Chức vụ:
Chuyên ngành: Khoa Nhi
Ngoại ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh
Bằng cấp chuyên môn:

Tốt nghiệp Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 1993.
Bác sĩ chuyên khoa 1, Nội Nhi, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, 


Kinh nghiệm y khoa:

Hơn 17 năm làm việc tại bệnh viện Nhi Đồng 2, Tp. Hồ Chí Minh.