Danh sách bác sĩ

Trang chủ»Thông tin bác sĩ»Danh sách bác sĩ
Họ tên: Nguyễn Thị Nguyên
Chức vụ:
Chuyên ngành: Khoa Nhi
Ngoại ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh
Bằng cấp chuyên môn:

•Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, trường Đại Học Y Dược Huế  2012


•Tốt nghiệp thạc sĩ nhi khoa, trường Đại Học Y Dược TPHCM, 2015
Kinh nghiệm y khoa:

•Học viên sau đại học bệnh viện nhi đồng 1 (2013-2015)

•Bệnh viện Quận Thủ Đức, bác sĩ cấp cứu nhi (2012-2016)  
•Phòng khám Quốc tế Victoria Healthcare, bác sĩ nhi khoa từ 03/2016 đến nay.