Danh sách bác sĩ

Trang chủ»Thông tin bác sĩ»Danh sách bác sĩ
Họ tên: Lê Quang Minh Tú
Chức vụ:
Chuyên ngành: Chẩn đoán Hình ảnh
Ngoại ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh
Bằng cấp chuyên môn:

Tốt nghiệp bác sĩ Tổng Quát, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2009.
Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 2013.


Kinh nghiệm y khoa:
Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, bệnh viện Ngọc Linh.
Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, phòng khám Quốc tế Victoria Healthcare Mỹ Mỹ.