Danh sách bác sĩ

Trang chủ»Thông tin bác sĩ»Danh sách bác sĩ
Họ tên: Đoàn Hồ Điệp
Chức vụ:
Chuyên ngành: Nha Khoa
Ngoại ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh
Bằng cấp chuyên môn:
Tốt nghiệp đại học Y khoa Huế
Thạc sĩ Nha khoa, trường Đại học Y Dược TP.HCM, 2012

Kinh nghiệm y khoa:
Nha khoa Nụ Cười Xinh
Phòng khám Nha khoa ET Dental
Hệ thống phòng khám Quốc tế Victoria Healthcare Mỹ Mỹ.