Tải brochure

Trang chủ»Liên Hệ»Tải brochure

BROCHURE CÁC CHUYÊN KHOA VÀ DỊCH VỤ


Bạn có thể tải các nội dung thông tin brochure của các chuyên khoa và dịch vụ của Victoria Healthcare để lưu trữ hoặc in ra cho người thân tham khảo.

Danh sách các chuyên khoa và dịch vụ

1. Brochure Khoa Nhi

2. Brochure Khoa Nha

3. Brochure Khoa Tiêu hóa gan mật

4. Brochure Khoa Tim mạch

5. Brochure Sản phụ khoa

6. Brochure Khoa Tai Mũi Họng

7. Brochure Tiết Niệu và Nam Khoa

8. Brochure Khoa Nội Thần Kinh

9. Brochure Gói khám Sức khỏe Tổng quát

10. Leaflet Mục đích và ý nghĩa của các Gói khám sức khỏe